Stratejik ve Operasyonel Performans Yönetimi

kurumsal gelişim

Eğitimin Amacı

 • Performans ve verimlilik kavramlarını etkileşimli ortamda açıklayarak ortak dili oluşturmak,
 • Kurumsal gelişim ve büyümede başarıyı sağlayacak performans yönetim sürecini uygulama örnekleri ile öğrenmek,
 • Kurumsal stratejik boyutlar, amaçlar, stratejik hedefler ve iş hedeflerini ilişkilendirerek yapılandıracak sistem kurgusunu öğretmek ve katılımcıların uygulama becerisini artırmak.

Eğitim Kazanımları

 • Hedef temelli performans değerlendirme sistemi kurma becerisi,
 • Strateji ve operasyona yönelik performans göstergelerini boyut/amaca göre belirleme ve konumlandırılma becerisi,
 • Kariyer yönetim sürecinde yetkinlik ve performans ölçütlerini kullanabilme becerisi,
 • Davranış temelli yetkinlikleri ve eylemleri belirleme, ölçme ve değerlendirme becerisi,
 • Farklı sektör uygulamaları ve yaşanmış tecrübelere dayalı vakalar ile etkileşimli öğrenim.

Programın İçeriği

*Eğitimin Birinci Günü

 • Performans ve Verimlilik Yönetimi Kavramlarını Anlama
 • Performans Yönetimi ve Etki Alanları
 • Performans Yönetim Sistemi Kriterleri ve Kullanılan Temel Veriler
 • Katılımcı Performans Yönetim Süreci
  • Kurumsal Gelişim Boyutları ve Amaçlar
  • Kurumsal Stratejik Hedefler
  • İş Hedefleri
 • Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ve Aşamaları
  • Amaç ve Hedef Bileşenleri
  • Uygun Gösterge ve Hedef Atama Kriterleri
  • Olası Hataların Önüne Geçmek için Yapılması Gerekenler

*Eğitimin İkinci Günü

 • Yetkinlik Modelleme, İş Analizi – İş Aileleri; Davranış Temelli Yetkinlik Sözlüğü
  • Teknik Yetkinlik / Kilit Görev Değerlendirme Ölçeği
  • Performans / Davranış Temelli Yetkinlik Ölçeği
 • Performans Sözleşmesi – Uygulamadan Örnekler
 • Performans Yönetim Sürecinde Yapılması Gerekenler
  • Çalışanlara Düşen Görevler
  • Değerlendirilen Sorumlulukları
  • Değerlendirenin Sorumlulukları
  • Onaylayanın Sorumlulukları
  • Yetkilendirilmiş İş Birimlerinin Sorumlulukları
 • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
  • Amacı ve Kapsamı
  • Yöntemi ve Sonuçlandırılması
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve İtiraz
 • Potansiyel Değerlendirmesi ve Gelişim Planı

*Eğitimin Üçüncü Günü (1 hafta sonra)

 • Sektör Uygulama Örnekleri
 • Vakalar ile Etkileşimli Öğrenme
kurumsal gelişim

Kimler Katılabilir?

Performans yönetim sistemi uygulamalarını yaşanmış vakalar ile teorik temele dayalı olarak öğrenmek isteyenler.

Sertifika Alma Koşulları

Programa %80 oranında devam koşulunu sağlayan ve anlar / bilir / yapar düzeyine ulaşan katılımcılar AA Kurumsal Gelişim tarafından belgelendirilecektir.

Eğitmenler

Eğitimler AA Kurumsal Gelişim deneyimli uzman ekibi tarafından verilmektedir.

Program Yürütücüsü

Bu program AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Tüm hakları saklıdır.

Program Süresi

Eğitim Cuma ve Cumartesi günleri saat 09:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecektir. 3 gün süreli ve üç aşamalı olarak gerçekleşecek eğitim toplam 18 saatten (12 gün) oluşmaktadır.

Program Kontenjanı

Performans Yönetimi Eğitimine 12 – 16 kişi arasındadır.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.