Kurumsal Akademi Yapılanması ve Yönetimi

kurumsal gelişim

Her bir kurumun kendine özgü bir yaşanmışlığı, tarihi, müşteri memnuniyet anlayışı, çalışan politikası ve kültürü vardır. Olumsuzluklardan arındırılmış çalışan tecrübelerinden oluşan ve süregelen kurumsal hafızadan faydalanma gerekliliğini göz ardı edemeyiz.

Şirketlerimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri için eğitim ve gelişim uygulamalarını Kurumsal Akademi bünyesinde yürütme gerekliliği artık hepimizin kabulüdür. Dolayısıyla kurumsal şirketler; kurum kültürünü, kurumsal hafızayı ve kuruma özgü değerleri geleceğe taşımak adına kendi bünyelerinde Kurumsal Akademi oluşturmaktadır.

Kurumsal Akademiler kurumlarımızın amaçlarına ulaşmasında, sağlıklı ilerlemesinde ve büyümesinde stratejik bir role sahiptir. Kurumsal Akademiler, faaliyet gösterdiği sektöre, kurum kültürüne ve kurumun değerlerine uygun yapılandırılmalıdır. Kurumsal Akademi uygulamaları ancak içinde bulunduğu organizasyondaki diğer fonksiyon ve süreçlerin doğru işlemesi ile kurumsal gelişime katkı sağlayabilir.

Örnek olarak; kurumun işe alım süreci belirsiz, performans sistemi yok ve çalışanların yetkinlikleri belirlenmemişse; iç ve dış veri/bilgi alınamadığı için Kurumsal Akademi uygulamaları beklenen sonuçları da üretemeyecektir.

Kurumsal Akademi faaliyetlerinin sistematik yöntemler ve formatlar üzerine kurgulanması, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yönetilebilir, raporlanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktadır.

Kurumsal Akademi faaliyetlerinde üç tip eğitim ihtiyaç analizi gerekir.

 1. Kurumun ihtiyaç analizi
  • Kurum stratejik hedeflerine göre iş hedeflerinin belirlenmesi
  • İnsan kaynakları analizi (süreç, yol ve yöntem)
  • Verimlilik endeksi değerlendirmesi
  • Organizasyon ikliminin değerlendirmesi
  • ...
 2. Mesleki (iş) ihtiyaç analizi
  • Görev tanımlarının belirlenmesi
  • Görevi yerine getirmek için gereken minimum standartların belirlenmesi
  • Görevi yerine getirmek için gerekli becerilerin belirlenmesi
  • ...
 3. Çalışanın ihtiyaç analizi
  • Performans sonuçlarının değerlendirmesi
  • Davranış Temelli Yetkinlik ölçümlerinin değerlendirmesi
  • Çalışanın görevindeki yeterliliğinin belirlenmesi
  • ...

Eğitim ve gelişim ihtiyaçları Kurumsal Akademi bünyesinde belirlenip ilgili analizler tamamlandıktan sonra sıra eğitim tasarımına ve uygulama aşamasına gelir. İş sahipleri, kurumsal akademi faaliyetlerinin şirkete ve iş hedeflerine katkısını belirlemek isterler. Dolayısıyla eğitim ve gelişim sürecinin en önemli aşaması uygulama sonuçların değerlendirilmesidir.

kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

Kurumsal Akademiler; aşağıda verilen beş temel adım çerçevesinde faaliyetlerini ölçer ve değerlendirir:

 1. Tepki ve Memnuniyet
 2. Öğrenme
 3. Uygulama ve Davranış Değişikliği
 4. İşe Sonuçlarına Katkısı
 5. Yatırımın geri dönüşü

Kurumsal Akademi faaliyetlerinin istenen iş sonuçlarına ulaşması için şirket yönetiminin belirlediği stratejileri temel alması çok önemlidir. Yönetimin stratejik yönlendirmesi ve hedefler Kurumsal Akademilerin yıllık eylem planlarını oluşturmasında kilit önem taşımaktadır.

Nihai olarak; Kurumsal Akademi faaliyetlerinin maliyet mi yatırım mı olduğunu ortaya koymak durumundayız!

AA Kurumsal Gelişim olarak Kurumsal Akademi Yapılanması ve Yönetiminde Başarı Adımlarımız:

 • Kurumsal Akademi Yapılanma Modelini ve Uygulama Süreci Usul ve Esaslarını Belirleme
 • Kurumsal Akademi Yapılanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
 • Kurumsal Akademi Faaliyetlerini Belirleme, Tasarımlama ve Bütçelendirme
 • Kurumsal Gelişim ve Büyüme Amaçlı Eğitim ve Gelişim İhtiyacı Analizi; Strateji ile Uyumlaştırma
 • Öğrenme Tarzları, Öğrenme Stil Modeli ve Öğretim Tasarımı
 • Eğitim ve Gelişim Programlarının Analizi, Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Kurumsal Akademi Faaliyetlerini Ölçümleme ve Değerlendirme
 • Kurumsal Akademiye Özgü Davranış Gelişim Envanterini Oluşturma ve Raporlama
 • İç/Dış Eğitim ve Eğitmen Yönetim Sistemini Kurma ve Çalışır Olma
 • Eğitim ve Eğitmen Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Planlama ve Uygulama Destek Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Bütçe, Sözleşme ve Satınalma Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Bünyesinde Öğrenme Teknolojileri ve Günümüz Şartlarına Göre Yapılandırma
 • Stratejik Eğitim ve Bilgi Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Esas ve Yan Giderlerini Yapılandırma ve Raporlama

Esas olan, Kurumsal Akademi kurmak değil; İnsan Kaynakları fonksiyonları ile bütünleşik Kurumsal Akademi Sürekliliğini sağlamaktır.

AA Kurumsal Gelişim olarak tüm işletme fonksiyonları ile uyumlu ve kuruma özel Kurumsal Akademi yapılanmasını ve sürekliliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız ve başarılarımız rehberimizdir.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.