Öğrendiklerimiz

24.10.2018 | AA Kurumsal Gelişim

İş Etüdü Çalışmaları Artık Mobil Uygulamalarda

Bilgisayarın ve sonrasında internetin icadı ile günlük hayatımıza ilişkin faaliyetlerdeki değişiklikler süreklilik kazandı. Bu değişiklikler insanların bulunduğu her ortamda kendini göstermektedir. Tüm işlerin kâğıt dosya ve klasörlerde olduğu bir dönemden her şeyin dijital platformlara aktarıldığı bir döneme geçiş yaptık. Masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, sonrasında ise mobil cihazlara geçiş ile bilgi, iş, işlem ve faaliyetler de bir nevi taşınabilir hale gelmiştir. Mobil cihazların kullanılması ve onların internet aracılığıyla diğer cihazlarla iletişim halinde olması, insanların işlerini kolaylaştırmak suretiyle verimliliğe de katkı yapmaktadır. İnsanlar artık mekân fark etmeksizin çoğu işi akıllı cihazlar aracılığıyla yapabiliyor. Bu durum işletmeler için de geçerlidir. Pazarlama odaklı düşünce açısından incelenirse, her bir işletme kendi hedef ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine hitap etmek zorundadır. Bu bağlamda işletmelerin doğru ürün ve hizmetini, doğru müşteriye, doğru yerde ve doğru zamanda sunması gerekiyor. Fakat tüm işletmelerin bu doğrultuda faaliyet göstermesi, işletmeleri ve daha doğrusu markaları, müşterilerin gözünde ayrımlaştırabilecek kriterlerin de değişmesine neden olmuştur. Mevcut ölçütler arasında, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli ve uygun fiyata yanıt verilmesini en önemli ölçüt olarak gösterebiliriz. İşletmelerde iş etüdü ile ilgili çalışmaların önemli olduğu kabul edilen bir gerçektir. İş süreçlerinin analiz edilip, amaçlara uygun olarak düzenlenmesine ilişkin yöntemlerin uygulanması olarak ifade edilen iş etüdü; zaman ve metot etüdü olmak üzere iki başlık altında ele alınır. Metot etüdü, iş süreçlerini oluşturan çalışma yöntemlerinin analiz edilip düzenlenmesini kapsar. Bunun temelini de zamanların etüt edilmesi, yani zaman etüdü oluşturur. İş etüdünün amacı, iş süreçlerini iyileştirerek işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlamaktır. İş etüdü ile; her bir çalışma yeri ve bu çalışma yerleri arasındaki ilişkiler bir sistem yaklaşımı çerçevesinde incelenmektedir. Sistemin analizinde en önemli veri, işlerin yapılma zamanına ilişkin verilerdir. Bu veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

  • Planlama (maliyet, işgücü ve üretim aracı kapasitesi, üretim, malzeme vb.)
  • İşi yaptırma (işgücü organizasyonu, makine yükleme, malzeme hareketi vb.)
  • Kontrol (maliyet, işgücü ve üretim aracı kapasitesi, üretim, sayısal göstergeler vb.)
  • Ücretlendirme (performansa dayalı ücretlendirme, akort, prim vb.)

Bir işletmenin kendi dâhilinde iş süreçleri, iş yükü, hizmet kalitesi, maliyetlerden kurtulma çabaları müşterilerine de aynı düzlemde yansımaktadır. Bu bağlamda işletmelerde yapılan iş etüdü, kayıp zaman, iş yükü, norm kadro ve bunlar ile ilgili konulardaki çalışmaların da daha hızlı, daha kaliteli ve daha uygun fiyata yürütülmesi önem arz etmektedir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda iş etüdü çalışmalarının da dijital platformlar üzerinden ve mobil uygulamalar ile yapılmasının faydalı olacağı varsayımından ilerleyerek üç adet mobil uygulama geliştirdik. İşlerin yapılma zamanına ilişkin veriler (süreç zaman verileri)’in belirlenmesi hazırlık, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Tarafımızdan geliştirilen mobil uygulama programları değerlendirme aşamasında harcanan zamanı tümüyle ortadan kaldırdığı gibi, hazırlık aşamasındaki zamanı %80 oranında azaltmakta, uygulama aşamasını da kolaylaştırmaktadır. Gerçek zamanların ölçülerek öngörülen zamanlara dönüştürülmesi ile ilgili değerlendirme aşaması, zaman ölçümü uygulamaları ile ilgili tüm aşamaların gerçekleştirilmesi sırasında harcanan toplam zamanın %50’sini kapsamaktadır. Mobil uygulamalarımız değerlendirme aşamasını tümüyle ortadan kaldırarak süreç zaman verilerinin belirlenmesinde tek başına yarı yarıya tasarruf sağlamaktadır. İş etüdü uygulamalarının mobil uygulamalar ile yapılmasının en önemli avantajları şunlardır:

  1. Uygulaması kolaydır. İşletmeler bu uygulamaları edinerek iş etüdü çalışmaları yapan etütçülerle bu çalışmaları kolaylıkla yürütebilirler.
  2. Kullanımı basittir. Mobil uygulamaların kullanımı basit olup ilgili kısımların mobil üzerinden tuşlara basılması ile basit şekilde kullanılabilir.
  3. Katkısı yüksektir. Bu türlü çalışmaların diğer firmalar tarafından değil de kurum içi kaynaklarla yapılması, gerektiğinde yeniden yapılması ve değerlendirilmesi açısından işletmeler için avantajlar sunmaktadır.

Hangi ölçek büyüklüğüne ve hangi faaliyet türüne sahip olursa olsun tüm işletmelerde mobil uygulamalı iş etüdü uygulamalarımızı kolaylıkla kullanarak yüksek katkı elde edebilirsiniz. 

Saygılarımızla; 

Mustafa ÖNCER – Bahman HÜSEYNLI
AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortakları

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.