Öğrendiklerimiz

Liderlik Okulu ve Liderlik Programları Safsata Mı?

30.09.2019

Maalesef “Hayır” diyemeyeceğim. Gerekçeleri ile tartışalım o zaman… Öncelikle, “lider” kelimesinin kökenine ve nasıl kullanılabileceğine bakalım. TDK’ye göre lider “…bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca günlük hayatta ise lider “örnek alınan, izlenen kişi” anlamında kullanılır. Lider örnekleri verecek olursak, Atatürk, Steve Jobs, Gandhi ve Jack Ma gibi nicelerini gösterebiliriz.

Kurumlarda Dönüşüm, Değişim ve Gelişim

15.06.2019

Günümüzde marka ve işletmelerin ömürlerinin azaldığını sadakati azalan müşterilerin artması ile anlamaktayız. Daha fazla fayda sunan bir markaya geçiş yaparak müşterisi olduğumuz mevcut markayı bırakmamız artık çok zor değil. Dolayısıyla marka ve işletmelerin karlı bir şekilde hayatlarını devam ettirme arzuları riske girmektedir. Bununla birlikte geleceğin şirketi olma yolunda da dikkate değer çalışmalar yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir.

İş Etüdü Çalışmaları Artık Mobil Uygulamalarda

24.10.2018

Bilgisayarın ve sonrasında internetin icadı ile günlük hayatımızdaki faaliyetlerde değişiklikler olduğunu biliyoruz. Bu değişiklikler insanların olduğu her yerde kendini göstermektedir.

Performans Yönetim Sistemi Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

03.06.2018

Performans, performans yönetimi, performansın ölçülmesi, performansın değerlendirilmesi gibi terimleri artık günümüz iş ortamında sık sık duymaktayız. Çeşitli disiplinlerin bilgi birikimine gömülü olan performans tüm kurumsal seviyelerde kullanılan bir terimdir.

Süreç Analizi ve Süreç Düzenleme

27.12.2017

Süreç analizini, süreç düzenlemenin temel hedefi olan verimliliği artırmanın ilk adımı olarak tanımlayabiliriz. Bu hedefe ulaşmanın araçları geçiş sürelerinin kısaltılması, kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi olarak sayılabilir.

Doğru Yer, Doğru İş, Doğru Kişi: Norm Kadro

03.08.2017

İşletmeler, temelde iki beklentiden hareketle kurulurlar. Bunlardan birisi kazanç sağlamak gibi ekonomik beklentiler, diğeri de güç, prestij, istihdam yaratma vb. ekonomik olmayan beklentilerdir. Hangi beklentiden hareketle kurulmuş olurlarsa olsunlar, işletmeciliğin temel kuralı, kaynakları doğru kullanmaktır.

Kurumsal Gelişim ve Büyüme Yolunda Millî Olma

10.04.2017

Şirketlerimizin içindeki ortak aklı oluşturan paylaşılmış kurallar, normlar ve semboller kurumsal kültürümüzü oluşturur. Şirketlerimizin kültürleri, yerel ve millî kültürel yapılar içinde varlığını sürdürmektedir. Yerel ve millî kültürler, yöneticileri ve çalışanları şirketlerimizin kendi özelinde etkilemektedir.

AA Kurumsal Gelişim Farkıyla Görevler ve Bütçe

16.01.2017

Misyon, vizyon, amaç ve hedeflerden bahsettik önceki yazılarımızda. Sıra geldi hedefleri daha küçük parçalara bölmeye, çünkü hedefleri de tek lokmada yutamazsınız.

Kurumsal Gelişim Ne Değildir?

05.10.2016

Günümüzde kurumları, kurumsal gelişim odağına çekmek ve yanlış yönlendirme/uygulamalardan uzak tutmak için öncelikle kurumsal gelişimin ne olmadığını gerekçeleri ile anlamak gerekiyor.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.