İşbirliklerimiz

kurumsal gelişim

AA Kurumsal Gelişim A.Ş. yaşanmışlıkları ve öğrendikleri ile kurumlara özel kesim değişim/dönüşüm yönetim sistemleri oluşturmakta, uygulamaya almakta ve gözetimini yapmaktadır. Farklı ölçek ve sektörlerde birey-ekip-kurum başarımı ile iş hedeflerine ulaşılması süreçlerini yönetmektedir.

AA Kurumsal Gelişim, bugüne kadar uzman, anahtar kullanıcı, orta-üst düzey yönetici veya proje yöneticisi olarak görev aldığı çok sayıda kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi projelerinde paydaş olarak sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini kullanmaktadır.

Sağlıklı kurumsal gelişim ve büyüme ortamlarının oluşturulması amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarına iş süreçlerini hazırlama, basitleştirme ve iyileştirme, başarım yönetimi, takım çalışması ve kurumsal gelişim, kurum kültürü ve öğrenme alanlarında bütünleşik özel tasarım çözümler sunmaktadır.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı – Kurumsal Gelişim ve Büyüme Süreçleri Yönetimi ve Çalışan Gelişimi (Haziran 2017 – Temmuz 2019)

VakıfBank çalışanları ile birlikte yaptığımız çalışmaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

 • Kurumsal Gelişim ve Büyüme süreçlerini belirleme, sistematik yapılandırma, uygulama ve işlerliğini gözetme
 • Organizasyon yapılandırma ve bölümlerin/birimlerin görev tanımlarını hazırlama ve güncelleme
 • Bilgi işlem çalışanları dahil rol ayrımında teknik ve davranış temelli yetkinlikleri belirleme, kılavuz hazırlama ve ölçümlerini iyileştirerek sürekliliğini sağlama
 • Stratejik ve Operasyonel Performans yönetim sürecini yapılandırma, uygulama ve işlerliğini gözetme; stratejik boyutları, amaçları, hedefleri ve ilişkilendirilmiş iş hedeflerini belirleme, uygulamaya alma ve izleme
 • Eğitim ve gelişim yönetim sistemini yapılandırma ve uygulamaya alma
 • Kurumsal Akademi iç eğitmenleri ile birlikte yetkinlik açıklarını ortadan kaldıracak davranış ve teknik bilgi/beceri temelli farkındalık ve gelişim programları, örnek uygulamalar ve vakalar hazırlayarak uygulamaya alma
 • Ekip ve kurumsal gelişim alanları ve gelişim planları çerçevesinde iç eğitmenlere özel yapılandırılmış “VakıfBank Vakademi” çalıştaylarında vaka çözümlemeleri yapma
 • Yeni İnsan Kaynakları Yazılımı ihtiyacına yönelik alt yapıyı hazırlama, gerekli yönlendirmeleri yapma ve uygulamaya alma, tamamen yerli ve bütünleşik bir İK yazılımı üretilmesine işlerlik kazandırma
 • Kurumsal gelişim sürekliliği açısından sağlıklı bir ortam oluşturma
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

Güneş Sigorta A.Ş. - Kurumsal Gelişim ve Büyüme Süreçleri Yönetimi ve Çalışan Gelişimi (Eylül 2018 – Temmuz 2019)

Güneş Sigorta çalışanları ile birlikte yaptığımız çalışmaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

 • Kurumsal Gelişim ve Büyüme süreçlerini belirleme, sistematik yapılandırma ve işlerliğini gözetme
 • Stratejik ve Operasyonel Performans yönetim sürecini yapılandırma, uygulama ve işlerliğini gözetme
 • Rol ayrımında davranış temelli yetkinlikleri belirleme, açıklama ve kılavuz hazırlama
 • Organizasyon yapılandırma ve bölümlerin/birimlerin görev tanımlarını hazırlama ve güncelleme
 • Operasyonel verimlilik sağlamak adına teknik onay mekanizmasının merkezileştirme
 • Pazarlama açından kanal temelli stratejiyi belirleme ve uygulamaya alma
 • Süreç analizleri ile eski ve çalışmayan süreçlerin kaldırma, güncelleme, dijitalleşmesini sağlama ve yeni yapıya uygun hale getirme
 • Yerinde gözetim ve kontrol çalışmalarını süreç düzeyine indirgeyerek iç kontrol mekanizmasını süreçlere hâkim kılma
 • Hasar onay süreçlerinin kısaltma ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar yapma
 • Farklı hedef kitlelere yönelik ürün geliştirme çalışmalarını başlatma ve uygulamaya alma
 • Tüm Güneş Sigorta poliçelerini içerik ve görsellik bakımından yeniden yapılandırma
 • VakıfBank ile “Stratejik Yönlendirme ve İzleme Toplantıları” yapılandırma, uygulama işlerliğini takip etme ve önemli verimlilik kazanımları sağlama

GÜBRETAŞ – Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (Haziran 2015 – Ekim 2016)

Eğitim ve Gelişim Süreçleri yapılandırma ve çalışan gelişimi yönetimi hizmetleri etki ve iyileştirme alanları;

 • Add your content...Kurumsal gelişim ve büyüme farkındalık çalışmaları
 • Çalışan gelişiminde vaka tanımlama, çözümleme ve gerçekçi öneri yapabilme
 • Eğitim ve gelişim programlarında kullanmak üzere vaka hazırlama
 • Yönetici profilleme ve akıl hocalığı (mentorluk) / rehberlik(koçluk) programları iletişim alt yapısını oluşturma
 • İşe uyum programı tasarımı ve uygulama
 • Eğitim ihtiyaçlarını tespit ve eylem planlarını oluşturma
 • Eğitim ve gelişim program önceliklerini belirleme ve eğitim bütçesi hazırlama
 • Eğitim ve gelişim süreci uygulama dokümanları
 • Bitki besleme ve bitki koruma gelişim programı ve yedi bölgede uygulama
 • Eğitmen ve konu uzmanlarının gelişimi ve uygulama süreci hazırlık çalışmaları
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

NUH Çimento Sanayi A.Ş. - NUH Beton A.Ş. (Ocak 2014 - Haziran 2018)

Kurumsal Gelişim ve Büyüme Süreçleri Yönetimi ve Çalışan Gelişimi Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen temel çalışmalar özet olarak aşağıda verilmektedir;

 • "Kaynak - Süreç - Ürün" Yönelimli ve Katma Değerli Projeler
 • Makine Bakım Müdürlüğü, Klinker Üretim Müdürlüğü ve Liman İşletmeciliği Yeniden Yapılandırma ve Norm Kadro
 • NUH BETON Maliyet Analizleri ve Maliyet Karşılaştırma
 • NUH BETON Norm Kadro
 • Bölüm ve Birim İş Tanımlarının; Görev, Yetki ve Sorumlulukların Hazırlanması/Yazılması
 • İş Alanlarında Nitelik Temelli Değerlendirme Tabloları; İlişkilendirilmiş Eğitimler ve Kariyer Planlama
 • İş Süreçlerini Belirleme, İyileştirme ve Basitleştirme
 • Stratejik İK Performans Yönetimi; Kurumsal Gelişim; Koçluk ve Mentorluk Çalışmaları
 • İşe Uyum Tasarımı ve Uygulama / Çalışan Gelişimi Programları/ Öneri ve Ödül Yönetimi
 • Üretim, Kalite, Bakım ve Tedarik Zinciri Yönetimi / Satın Alma Süreci Yapılandırma
 • BT /SAP Sistemi Kullanıcıları - SAP Versiyon Güncelleme
 • SAP İK Ana Veri Düzenlemesi ve Yönetim Raporlama
 • İK/Tüm çalışanlar - SAP İK İzin ve Eğitim Modülü Uyarlaması
 • Finansal Planlama / Finans ve Muhasebe - SAP TRM Finans Yönetimi İyileştirme
 • Üretim / Muhasebe/Satış/Raporlama - SAP MM Stok Yönetimi, Malzeme Ana Veri Yapısı İyileştirme / SAP PP Üretim Modülü Uyarlama / SAP CO-PC Ürün Maliyet Modeli Yenileme
 • Satış / Dış Ticaret/Muhasebe - SAP Liman Takip Uygulaması
 • BT/Muhasebe/Üretim - SAP Kantar Entegrasyonu Yaygınlaştırma
 • Satış / Mali Muhasebe / Raporlama - SAP Satış/Tahsilat Eşleştirme
 • Mevzuat Hazırlama ve Güncelleme; Raporlama Tasarımı ve Raporlama Uygulamaları
 • İç Denetim Çalışmaları ve Raporlama

İGSAŞ - İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (Mart 2018 - Haziran 2018)

Verimliliği artırmak, maliyet kazanımları ve kontrol edilebilirliği sağlamak üzere temel başlıkları verilen aşağıdaki konularda çalışmalar gerçekleştirdik.

 • Uygulamalı İş Analizi ve Norm Kadro eğitimi (Körfez ve Kütahya fabrikalarında iki ayrı gruba ikişer günlük iki ayrı eğitim); Yönetim kadrosunun katılımı ile iki gün süreli Kurumsal Gelişim ve Büyüme çalıştayı tamamlandı.
 • Mavi ve beyaz yaka çalışanlarla ilgili her kadro unvanından en az bir kişi ile yüz yüze görüşüldü. İş analizi formları karşılıklı doldurularak değerlendirilmeye hazır 211 Adet iş analizi formu sağlandı.
 • İGSAŞ üretim süreçleriyle ilgili yerinde gözlem doğrultusunda bilgi alındı. Mevcut organizasyon yapısındaki görev yerlerini işgal eden her düzeydeki yöneticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerden elde edilen verilerin de katkısıyla İGSAŞ merkez ve taşra organizasyon yapısı yeniden yapılandırıldı.. Kısa görevler hazırlandı. Dönüşümü ve değişimi geleceğe taşıyacak atama önerileri oluşturuldu. Verimlilik ve maliyet yönetimi için gerekli olan üst yapı çalışması tamamlandı.
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

LC WAIKIKI (Şubat 2013 – Kasım 2013)

Eğitim ve gelişim süreçleri yapılandırma ve kurumsal gelişim yönetimi hizmetleri etki ve iyileştirme alanları;

 • LC Waikiki Kurumsal Akademi yapılandırmasında yönlendirici uygulamalı çalışmalar
 • İç eğitmen havuzunun LC Waikiki Akademi çalışanları ve iş birimlerinin konu ile ilgili uzman kadrolarından İç Eğitmen Seçim Süreci’ni başarı ile geçmiş çalışanlardan oluşması
 • Eğitim teknolojilerini etkin kullanarak karma eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
 • Kapsamlı ve uçtan uca yapılandırılmış işe uyum programları
 • Akademik bilgi ile iş hayatının yaşanmışlıklarını bir araya getirerek özgün teknik bilgi ve beceri eğitim programları ile fark yaratacak uygulamalar
 • Hedef odaklı olarak birbirini tamamlayan ve takip eden eğitim ve gelişim programları tasarlama, ölçme ve değerlendirme araçları ile bu programların katkısını ölçme,
 • Tüm çalışanların öğrenme ve gelişim sorumluluğunu üstlenmelerini sağlayarak kurumsal gelişim sürdürülebilirliği
 • İş yapış sürelerinin kısalması ve hata yapılma olasılığında azalma
 • Kaynak yönetiminde verimlilik artışı

TÜRK TELEKOM A.Ş. – TT Akademi Direktörlüğü (Ocak 2007 – Ocak 2013)

Kurucumuz Dr. Öğretim Üyesi Ayhan ARTAR’ın çalışan olarak strateji ve operasyon katkısı sağladığı çok sayıdaki kurumsal dönüşüm projelerinden en önemli gördüğümüz iki projeyi şirketin deneyim gücünü vurgulama adına “işbirliklerimiz” başlığı altında vermeyi uygun gördük.

 • Türk Telekom bünyesinde uçtan uca performans yönetim sistemini kurma, olur/onay sonrası uygulanması için ilgili birime aktarma
 • Türk Telekom çalışanlarının davranış bazlı yetkinliklerini hazırlama ve kariyer gelişiminde rahber olarak alma
 • “Eğitim ve Gelişim” biriminden “Stratejik İş Ortağı Yapısı”na geçişi sağlama
 • Türk Telekom grubu çalışanlarının kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerine katkı sağlama
 • Eğitim ve gelişim yönetim süreçlerini, şirket süreçleriyle eşgüdümlü olmak üzere verimlilik esaslarına göre tasarımlama, izleme, iyileştirme, raporlama ve süreç bazlı denetim faaliyetleri
 • Etkenlik ve etkililik kavramları çerçevesinde sistem bazlı eğitim ve gelişim hizmetleri
 • Eğitim ihtiyaç analizi, planlama, uygulama, izleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gibi eğitim ve gelişim yönetimine ilişkin projeleri ve faaliyetlerin tümünü yönetme
 • Eğitim süreç ve faaliyetlerini “Eğitim Yönetim Sistemi” aracılığıyla takip etme ve düzenli raporlama
 • Türk Telekom Grubu’nda ortak yapılandırılmış eğitim ve gelişim yönetimi sürecini ve tüm grup şirketlerini kapsayan standart eğitim hizmet sözleşme yönetimini gerçekleştirme, maliyet ve rekabet avantajı sağlama
 • Eğitim gelir ve gider yönetiminini merkezileştirme, yönetme ve eğitim bütçesini ayrı bir bütçe kontrol kalemi olarak yapılandırma
 • TT Akademi Süreç Projesi ile eğitim ve gelişim faaliyetlerine ilişkin ana süreçlerin tasarımı
 • Entelektüel varlıkların yönetilmesi amacıyla çalışanların ulusal / uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaları
 • TT Akademi iç eğitmen yönetim sistemini kurma, uygulamaya alma ve kaynak tasarufu sağlama
 • Çalışan memnuniyetini ölçme ve sonuçlarına göre aksiyon planlarını oluşturma
 • Yeni başlayanlara Türk Telekom şirket yapısını, değerlerini, kimliğini, iş akışını tanıtmak, şirket kültürüne uyumu kolaylaştırmak amacıyla “İşe Uyum” programı tasarlama
 • Eğitimin içsel verimliliğini ve geri dönüşünü ölçmeye yönelik çalışmalar ile gelişimi ölçme
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

TÜRKİYE HALK BANKASI – Organizasyon Daire Başkanlığı (Temmuz 2001- Ocak 2005)

Kurucumuz Dr. Öğretim Üyesi Ayhan ARTAR’ın çalışan olarak strateji ve operasyon katkısı sağladığı çok sayıdaki kurumsal dönüşüm projelerinden en önemli gördüğümüz iki projeyi şirketin deneyim gücünü vurgulama adına “işbirliklerimiz” başlığı altında vermeyi uygun gördük.

 • Organizasyon Daire Başkanlığının kuruluşu ve yapılanma
 • Genel Müdürlük birimlerinin ve şubelerin görev ve yetkilerini tespit etme ve hazırlama
 • Genel Müdürlük ve Şube organizasyon yapılanmasını belirleme ve norm kadro çalışmaları
 • Türkiye Halk Bankası ve Emlak Bankası şube rasyonalizasyonu (şube açma/kapama/birleştirme süreçlerini yazma ve işlemlerini gerçekleştirme)
 • Şube performans göstergelerini saptama, performans ölçüm yöntemini oluşturma ve şube ölçeklendirme çalışmalarını güncelleme
 • Şubelerde iş ve görev tanımlarına yönelik veri toplama, iş akışlarını belirleme, iş süreçlerini analiz etme ve yeniden yapılandırma
 • Şubelerin fonksiyonel ve ergonomik yerleşim planlarını oluşturma ve şube konseptini geliştirme
 • Mevzuatı bilgi işlem ortamında izlemeye yönelik çalışmalar
 • Matbu formları güncelleştirme ve uygulanmasını sağlama
 • Hizmet standartlarını hazırlama, güncelleme ve duyurma
 • Genel Müdürlük ve şubelerde kullanılan tablo ve cetvelleri birleştirme ve sadeleştirme
 • Şubelerde Gişe-Vezne uygulamasına geçme
 • Pamukbank incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik inceleme projesi’nde “Proje Koordinatörü” olarak görev alma
 • Pamukbank inceleme alanları ve talep edilecek bilgi ve belgeler listesi ile proje zaman çizelgesini oluşturma ve uygun görülecek bilgi ve belgeleri temin etme
 • Pamukbank incelemesi sonucunda çalışma gruplarının hazırladığı raporları ayrıntılı inceleyerek ilgili bulguları çıkarma ve üst yönetime sunma
 • Pamukbank inceleme projesi bulguları doğrultusunda SWOT analizi yapma, değerlendirme ve öneriler geliştirme
 • Halk Bankası ve Pamukbank’ın birleşmesinin uygulamaya yönelik ara hedeflerini ve bu hedeflere yönelik zaman planı oluşturma
 • Bankanın birleşme sonrası vizyonu, misyonu, genel hedeflerini ve stratejilerini belirleme çalışmaları
 • Birleşme çalışmalarında fonksiyonel yapılanmayı temel alan “Birleşme Proje Ekibi”ni oluşturma ve proje ekibinde “Proje Koordinatörü” olarak çalışma,
 • Birleşme Projesi kapsamında alan sorumlularının katılımı ile düzenli toplantılar gerçekleştirme ve alt proje ekiplerinin çalışmalarını proje planları dahilinde yoğun bir şekilde yürütmeleri için sürekli kontrol ve yönlendirme>
 • Birleşme sistem dönüşümü çalışmalarını proje ekibi disiplini içinde yönlendirerek 11.2004 tarihi itibariyle dönüşümün başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunma
 • Halk Bankası’nın yeniden yapılandırılması sürecinde gerçekleştirilen kurumsal gelişim faaliyetlerine destek olma ve koordinasyonu sağlama

TAZE KURU Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ocak 2017 – Mayıs 2017)

 • Kızılcahamam – Ankara – İstanbul yapılanmalarında iş analizi çalışmaları tamamlandı.
 • Kurumsal yapılanma çerçevesinde organizasyon tasarımı ile birim/bölüm kısa görevleri hazırlandı.
 • Yönetim kademesi için hazırlanan kapsamlı davranış bazlı yetkinlikler, görev ve sorumluluklar üst yönetim takibine sunuldu.
 • Yeni format ve form tasarımları uygulamaya alındı. Toplantı yönetimi desteği sağlandı.
 • Ana süreç çizimi tamamlandı. Alt süreç çizimlerine başlandı. İlgi iş birimine ürün süreç çizimlerini nasıl yapacağı öğretildi. Ürün süreç çizimleri şirket bünyesinde tamamlanacak.
 • Müdürlüklerin performans göstergeleri (KPI’s) fonksiyonel ayrımda belirlendi. Uygulama ve takip için üst yönetime teslim edildi.
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mart 2015 – Haziran 2015)

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görev alanları iş süreçlerinde araştırma, geliştirme ve iyileştirme projesine ulusal ve uluslararası uygulama deneyimi ile sistem yönelimli stratejik katkı ve operasyon desteği sağlamıştır. Bu bağlamda;

 • ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde yapılan iş analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen sorunlar, bunların sonuçları, sebepleri ve kök sebepleri “sorun ağacı şeması” ile sunulmuştur.
 • Sorunlar için önerilen çözümler, “çözüm ağacı şeması” ile gösterilmiştir.
 • Veri akış şemalarında özellikle sorun/çözüm ağacı şemalarındaki konular ile ilgili olan, vurgulanmak istenen iş akışları öne çıkarılmıştır. İş süreç verimliliği sağlamak için yapılması gerekenler öneriler olarak hazırlanmıştı.
 • Daire Başkanlığı altı tüm yönetsel birim unvanlarının işin adıyla anıldığı iş yöneticiliklerine dönüştürülmesi önerisi hazırlanmıştır.
 • Unvanlar yerine, yapılan işin gerektirdiği kademelerin öne çıktığı bir yönetim yapısına geçilmesi; işle ilgili fonksiyonlara, iş büyüklüğüne ve işin kademesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • Mevcut ve önerilen yapılanmaya ilişkin bölüm ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları hazırlanmıştır.

TOZLU Giyim (Haziran 2015 – Kasım 2015)

Reaktif eylem anlayışından önleyici ve önlem alıcı yapılanmaya geçiş tasarlanmıştır. Kurumsal Gelişim bağlamında süreç analizi, yeniden yapılandırma ve yönetim hizmetleri sunulmuştur. Aşağıdaki alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 • Mevcut Durum Analizi ve Yeniden Yapılandırma Önerisi
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların Ayrıştırılarak Hazırlanması
 • İş Süreçleri Yapılandırma ve Süreç İyileştirme Önerileri
 • Pazarlama / Satış Toplantıları Tasarımı, Uygulamaya Alma, Planlama ve Yönetimi
 • Kurumsal Gelişim Yönlendirme Eylem Raporları
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

TOSB – Teknoloji Üniversitesi Çalışmaları (Aralık 2013 – Nisan 2014)

 • Misyon, Vizyon ve Değerler Çalışması
 • Stratejik temel amaçlarla ilişkilendirilmiş alt stratejik amaçlar ve hedefler
 • Kuvvetli ve zayıf yönler; fırsatlar ve tehditler (SWOT Çalışması)
 • Üniversite ziyaretleri ve SWOT çalışmasında kullanılmak üzere seçilmiş 30 üniversiteyi kapsayan bir kıyaslama raporu
 • Dünya ölçeğinde yeterliliği bulunan üniversiteleri inceleme ve kıyaslamalar yapma
 • Kapsamlı fizibilite çalışması, değerlendirmeler ve öneriler

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.