Hakkımızda

kurumsal gelişim

Günümüzde çoğu sektör için artık üretim ve hizmet kaynakları azalmakta ve maliyetler sürekli yükselmektedir. Küresel rekabet ortamında ürün ve hizmet fiyatlaması konusunda firmaların hareket kabiliyeti de sınırlı düzeyde kalmaktadır. Aynı zamanda dünyada ve ülkemizde şirket ömürleri de gitgide kısalmaktadır. Kurumsal gelişim ve büyüme çözümleri ile bu sorunları olumlu yöne çevirmek mümkündür.

Kurumsal gelişimi “girdi – süreç – çıktı ve geri bildirim” bağlamında düşünmek ve bu doğrultuda uygulamak şirketlerin karlı bir şekilde hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durum, şirketlerin performansının daha yüksek olmasına, kurumsal hedeflerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmelerine ve daha çok hayatta kalabilmelerine olanak vermektedir.

30 yılı aşkın çalışma hayatında farklı firmalarda yöneticilik pozisyonlarında bulunan Ayhan Artar, yılların ve yaşanmışlıkların deneyimi ile birlikte 2013 yılında AA Kurumsal Gelişim A.Ş.’yi kurmuştur. AA Kurumsal Gelişim A.Ş. tescillenmiş markası ile şirketlere uçtan uca kurumsal gelişim ve büyüme çözümleri sunan danışmanlık firmasıdır. Çalışmalarımız bizzat iş süreçlerinde, çalışanlarla birlikte tüm değer zincirini kapsamaktadır. Kurum olarak temel ilkemiz; farklı ölçekteki kuruluşların iş hedeflerini gerçekleştirmesi için yaşanmışlıklarımız ve öğrendiklerimiz ile birlikte uygulamaları hayata geçirmektir. Stratejik iş ortaklarımız ile birlikte bütünleşik kurumsal gelişim çözümlemelerini ve uygulama başarımlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarının hizmetine sunmaktayız.

AA Kurumsal Gelişim ekibi olarak, kuruma özel değişim yönetimi araçları oluşturmakta, uygulamaya almakta ve gözetimini yapmaktayız. AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. yapılanması ile sağlıklı kurumsal gelişim ortamları oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve sizlerden aldığı güç ile başarılı sonuçlar elde etmeye devam edecektir.

VİZYONUMUZ
Kurumsal gelişim ve büyüme araçlarını kullanarak kurumlarda sürdürülebilir verimlilik artışı sağlamak.

MİSYONUMUZ
Davranış bilimini kullanan etkileşimler ile kurumsal değişimi kolaylaştıran, uçtan uca çözüm üretme becerilerini ve kurumsal verimliliği artıran kurumsal gelişim sürecini oluşturmak ve gözetimini yapmak.

TEMEL GÖREVLERİMİZ

 • Kurumsal bilgi yönetiminde veri toplama ve analiz sürecini işletmek
 • Kurumsal öğrenme, gelişim ve uyum kapasitesini ve fırsatları artırmak
 • Kurum çalışanlarının ve ekiplerin iyi işler üretmesi için uygun çalışma ortamı oluşturmak
 • Kurumlarımızın etken ve etkili çalışmasını sağlamak
 • Değişim yönetimi becerilerini geliştirmek
 • Kurumsal gelişim sürecini analiz ederek bilimsel, uygulanabilir ve sürdürülebilir düzeye yükseltmek
 • Kurumsal gelişim bilgi ve deneyime sahip çıkmak ve evrensel düzeyde değerlendirmek
 • Stratejik paydaşlar ve iş ortakları ile proje, yayın, konferans ve sosyal medya ortamlarında paylaşım platformları oluşturmak
 • Uluslararası kurumlar ve uzman kişiler ile işbirliği içerisinde kurumsal gelişim ve büyüme çözümlemeleri geliştirmek
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

DEĞERLERİMİZ

 • Kurumsal Değişim, Gelişim ve Büyüme
 • Katılımcılık, Bağlılık ve Yetkilendirme
 • Etkileşimli Kurumsal Öğrenim
 • İletişim ve Uyumlu İşbirliği
 • Gerçeklik, Şeffaflık ve Güven

Kurumsal Gelişim konularını tam kapsamlı düşünmek durumundayız. Kurumsal gelişimi “girdi – süreç – çıktı ve geri besleme” bağlamında ele almalıyız. Kurumsal dönüşüm ve gelişim faktörlerini ve bu faktörlerin birbirleri ile etkileşim düzeyinin analiz edilmesi ve iyi yönetilmesi çözüm olacaktır.

Kurumsal değişim; tam kapsamlı analizi, uygulamaya geçmeyi ve değişimi yönetmeyi gerektirir. Kurumsal gelişim araçlarımız ile birlikte önemli başarılar elde etmemiz zor olmayacaktır.

Ekibimiz
kurumsal gelişim

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

Kurucu İş Ortağı

Kurumsal gelişim ve büyüme konularında çok sayıda kamu ve özel sektör deneyimi vardır. Yürüttüğü projelerde ve çalışmalarında teori ile uygulamayı birleştirerek örnek gösterilen çok sayıda başarıya imza atmıştır. Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.

Yaşanmışlıkları ve öğrendikleri ile kuruma özel değişim yönetimi araçları oluşturmakta, uygulamaya almakta ve gözetimini yapabilmektedir. Ülkemizin farklı ölçekteki kuruluşlarında iş hedeflerini gerçekleştirme süreçlerini yönetmiştir.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. yapılanması ile sağlıklı kurumsal gelişim ortamları oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Stratejik iş ortakları ile birlikte bütünleşik kurumsal gelişim çözümlemelerini ve uygulama başarımlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarının hizmetine sunmaktadır.

kurumsal gelişim

Prof. Dr. Cemal ZEHİR

Kurumsal Gelişim İş Ortağı

1970 Trabzon Sürmene doğumludur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesinin yüksek lisans programını, 1997 yılında Gebze Teknik Üniversitesinde ikinci yüksek lisansını, 2000 yılında ise aynı üniversitenin doktora programını tamamladı.

2013 yılına kadar Gebze Teknik Üniversitesinde öğretim üyeliğini devam ettiren Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesinde Profesör olarak görevine devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü dahil farklı idari görevlerde bulunmuştur. Hali hazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi müdürlüğünü yapmaktadır. Kamu ve özel sektör firmalarına stratejik yönetim alanında çok boyutlu destek sağlamaya devam etmektedir.

kurumsal gelişim

Av. Dr. Fikret ÖZKAN

Kurumsal Gelişim İş Ortağı

1967 Kastamonu Devrekâni doğumludur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1993-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, 2007 yılında ise İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesi almıştır. 2010 yılında Georgia L.University School of Law’da Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uluslararası Spor Hukuku alanında, yüksek başarı ile doktora derecesini almıştır.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış birçok makalesi olan Fikret Özkan, bugüne kadar çok sayıda orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmanın avukatlığını ve hukuk müşavirliğini yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ayrıca KASİAD Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, DEBK Dünya E- Basın Konseyi Genel Sekreteri, KASDER Kastamonu Dayanışma Derneği Kurucu ve Eski YK Üyesi, KASKAV Kastamonu Kalkınma Vakfı Üyesi, TED Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü Üyesidir.

kurumsal gelişim

Ertan FIRAT

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

1961 Bingöl doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. 28 yıllık finans sektörü deneyiminin 26 yılı sigortacılık sektöründe 2 yılı ise bankacılık sektöründe geçmiştir. Sigorta sektöründe farklı şirketlerde değişik roller ve pozisyonlarda çalışmıştır. Bunlar; Teftiş Kurulu üyeliği, Teftiş Kurulu kuruluş çalışmaları, Bölge Müdürlüğü, Kurumsal Pazarlama, şirket kuruluşunda paydaş (Toprak Sigorta), Bilgi Teknolojileri, Hukuk, Reasürans, Teknik ve Operasyon bölümlerinin üst düzey yöneticiliği gibi görevlerdir.

Sigorta Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) Yönetim Kurulu üyeliği, AvivaSA Yönetim Kurulu üyeliği (Risk ve İç Denetim), Aviva Rusya Yönetim Kurulu üyeliği görev yaptığı kuruluşlar arasındadır. Risk, iç denetim, sigortacılık ve kurumsallaşma ile ilgili konularda danışmanlık yapmaktadır.

kurumsal gelişim

Mustafa ÖNCER

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni 1982 yılında tamamlayarak Mühendis, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Ormancılık Ekonomisi Bölümü’nü de 1984 yılında tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanına sahip olmuştur. 1990 yılında REFA (Almanya İş Etüdü ve İşletme Organizasyonu Birliği) eğitimlerine katılmış ve REFA Öğretmeni diploması almıştır. Ayrıca 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir.

Halen devam eden iş hayatının 18 yılını Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)’de, 7 yılını MESS Eğitim Vakfında ve 7 yılını da NCR Eğitim ve Danışmanlık’ta verimlilik ve maliyet yönetimi uzmanı olarak geçirmiştir. MPM tarafından yayınlanmış 7 araştırma kitabı, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda yazıları bulunmaktadır. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin lisans ve yüksek lisans programlarında iş etüdü, iş süreçleri analizi, süreç verileri yönetimi konularında dersler vermiş, çok sayıda kongre, konferans ve panellerde bildiri sunmuştur.

kurumsal gelişim

Hakan TURGUT

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

1979 Sakarya'da doğmuş, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden, 2009 yılında ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Harvard Üniversitesi’nde Liderlik Programı’nı tamamlayan Hakan Turgut’un uzmanlık alanları yönetim danışmanlığı, eğitim ve gelişim, liderlik, proje ve performans yönetimi, stratejik yönetim ve planlama, problem çözme ve karar verme, yetenek yönetimi alanlarıdır.

PRIME-Eğiticinin Eğitimi Sertifikası’na (Junior Chamber International - JCI), Eğiticinin Eğitimi Akreditasyonu’na (Institute of Leadership & Management - ILM) ve Koçluk Sertifikası’na (Association for Talent Development - ATD) sahip Hakan Turgut’un “Parasal Zekâ – Kişisel Finans ve Para Yönetimi” ve “Eğitim Oyunları” adlı kitapları ile birlikte makaleleri de bulunmakta, Sakarya Üniversitesi’nde İşletme Doktora Programına devam etmekte ve yönetim danışmanlığı yapmakta, çeşitli eğitimler vermektedir.

kurumsal gelişim

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ADIGÜZEL

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

Zafer Adıgüzel, 1981 Üsküdar/İstanbul doğumludur. 1999 Pendik Rauf Denktaş Lisesi, 2006 Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 Cardiff Metropolitan Üniversitesi Finans alanında MBA Tezli Yüksek Lisans mezunudur. 2010 yılında kısa süreli özel sektörde denizcilik firmasında finans sorumlusu olarak çalışmıştır.

Sonrasında üniversitelerde kadrolu ve ders saat ücretli dersler vermeye başlamış olup, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Yönetim ve Organizasyon Doktora Anabilim Dalında 2016 yılında mezun olmuştur. Hali hazırda İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

kurumsal gelişim

Bahman HUSEYNLİ

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

Bahman Huseynli Azerbaycan doğumludur. 2013 yılında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İktisat bölümünden (GANO: 88.79/100) mezun olduktan sonra askerliğini yapmış ve daha sonra eğitimini devam ettirmek için yüksek lisansa başlamıştır. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Pazarlama Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (GANO: 96.5/100) programından mezun olmuştur. 2018 yılında ise Marmara Üniversitesi Pazarlama Anabilim Dalından Tezli Yüksek Lisans (GANO: 87.5/100) programından mezun olmuştur.

Lisans öğreniminde çalışma hayatına başlamış; sigortacılık, bankacılık, çimento sanayi, hazır beton ve gübre sanayi gibi sektörlerde deneyim elde etmiştir. Pazarlama araştırmaları, pazarlama stratejisi, marka yönetimi, markanın yaşatılması, oyunlaştırma gibi alanlarda uzmanlaşan Bahman Huseynli hali hazırda Marmara Üniversitesi Pazarlama Anabilim Dalında Doktora programına devam etmektedir.

kurumsal gelişim

Betül AKÇAÖZ

Kurumsal Gelişim Uzmanı

Betül Akçaöz, Denizli doğumludur. 2017 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Formasyon Eğitimini tamamlamıştır. Eğitim Danışmanlığı, Projektif Tanımlama Testleri, Uygulamalı Klinik Testler, Genel Dikkat Testleri Uygulayıcılığı gibi birçok sertifikaya sahiptir.

Lisans eğitimi devam ederken reklam ajansında çalışmaya başlamış ve çeşitli danışma merkezlerinde staj yapmıştır. Türk Psikologlar Derneği ve çeşitli sivil toplum merkezlerinin projelerinde; proje ekibi tasarım çalışmaları ve eğitimlerde görev almıştır. Çalışma hayatının ilk yıllarında Nörogelişim merkezinde çalışmıştır. 2018 yılında AA Kurumsal Gelişim ailesine katılmıştır.

kurumsal gelişim

Melike ARTAR

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

Melike Artar, Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden (Sıhhiye) mezundur. Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu 3,5 yılda yüksek onur öğrencesi olarak bitirmiştir. 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Lisans döneminde Hacettepe Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türk Telekom ve İspanyada bir toplumsal gönüllülük firmasında staj yapmıştır.

AA Kurumsal Gelişim bünyesinde çalışma hayatına başlayan Melike Artar, bu süreçte birçok firmaya yönelik danışmanlık hizmetine katkı sağlamıştır. Melike Artar hali hazırda Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

kurumsal gelişim

Altay Başaran BAHAT

Kurumsal Gelişim Projeleri İş Ortağı

1989 Ermenek’te doğmuştur. 1994’te ailesi ile İstanbul’a yerleşmiştir. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi bölümünü bitirmiştir. Mezun olduğu tarihten sonra aile şirketinde çalışmıştır.

Üniversitenin son senesinde kurumsal gelişim konularına ilgi duymaya başlamış ve kültürel dinamiklere dayalı sistematik gelişimin önemine inanmaktadır. 2016 senesinde aile şirketinden ayrılmış ve kurumsal gelişim konularına yönelmiştir. 2017 yılında aile şirketine geri dönmüş ve kurumsal gelişimi aile şirketlerine uyarlamaya çalışmıştır. Halen aile şirketinde çalışmakta ve şirketinde kurumsal gelişimi yerleştirmeyi hedeflemektedir.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:77 Vizyon Kartal
A2 Blok Kat: 28 D200
Kartal / İSTANBUL
+90 216 517 71 71
info@aagelisim.com.tr

© AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır.