Ülkemiz İşletmelerinde Yaşanmış 33 Vaka ile Kurumsal Gelişim

Değerli Kitap Dostları;

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, bu kitabı okurken kim olduğunuzdan çok neyi görmek istediğiniz temel nokta olmalıdır. Kitabı elbette herkes okuyabilir… İşe yeni başlayan Aytuğ’un heyecanında kendini bulacak genç bir çalışan, Tuncay ile Hasan’ın hatalarında kendini görecek bir işveren, fikirleri çalınan Nagehan’ın çaresizliğine “Bu durumu ben de yaşadım’’ diyerek üzülecek, hevesi kırılmış bir çalışan, “Ben gelenekten şaşmam” diyen Aslan Bey’in yanlışına zamanında kendisinin de düştüğünü görecek bir patron… Kısacası vakaları özümseyebilecek herkes… Ancak altını çizmek gerekir ki kitapta yer alan 33 vaka, iş yaşamında yapılan hataları, doğruları ve farklı çözümlerini içermektedir. Bu nedenle; etkili yönetim, çalışan memnuniyeti ve büyüme konusunda ipuçları arayan yöneticiler, uzmanlar, çalışanlar ve öğrenciler mutlaka bu kitabı okumalıdır.

Kitabın içindeki 33 vakanın hepsi ülkemizdeki işletmelerde gerçekleşmiştir ve kendi kültürümüze ve öz değerlerimize ilişkin unsurlar içermektedir. Kitabın kurumsal gelişim ve büyüme adına ülkemizin değerli bir hazinesi olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Öte yandan kitabın amacına baktığımızda, kurumsal gelişim kapsamında yönetimsel becerileri artırmak için tasarlandığı söylenebilir. Bu doğrultuda kitapta on bir adet konu başlığı yer almaktadır. Her bölümde konu başlığı hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra üç adet vakaya yer verilmiştir. Vakaların her birinde öğrenme hedefleri vardır. Bu öğrenme hedefleri okuyucunun o vakada neyi öğreneceğini göstermektedir. Okuyucunun, bir vakayı okuduktan sonra vakada yer alan eylem ve davranışlarla ilişkilendirilmiş yetkinlikler ile çalışması amaçlanmıştır. Bu nedenle vakalardan sonra yetkinlikler verilmiştir. Son olarak vakadaki eylemleri, davranışları, sorun alanlarını ve sorunları değerlendirmek üzere tartışma sorularına yer verilmiştir.

Nihayetinde vakaları bütünleşik yapıda okursanız çalışma hayatındaki belirsizlikleri, fikir ayrılıklarını ve çeşitli eksiklikleri rahatlıkla görebilirsiniz. Böylelikle mevcut ve gelecek koşullara daha kolay uyum sağlar, gerçekliğe dokunan konuları sorgular ve anlamlandırırsınız. Sağlıklı ve etkili düşünme yöntemi ile daha katılımcı ve paylaşımcı olursunuz. Ayrıca çalışma ortamlarında, sosyal etkileşimlerde ve aile hayatında sağlıklı iletişim sağlarsınız.

Son olarak vakaları çözümlerken kullanacağınız “Yedi Aşamalı Vaka Tasarım ve Çözümleme Yöntemimiz” ile okuyucular zaman içerisinde ortaya çıkan durumlar karşısında tanımlayabilme, çözümleyebilme ve gerçekçi öneriler sunabilme becerisi kazanacaktır.


Yedi Aşamalı Vaka Tasarım ve Çözümleme Yöntemimiz

Daha kapsamlı bilgiye ulaşmak isteyenler kitabın dijital sürümünü de içeren internet sitesini de ziyaret edebilmektedir. Kitapta yer alan bölümlerin veya vakaların içerisine QR kodlar yerleştirilmiştir. Bu kodları mobil cihazınızdaki QR kod uygulaması ile tarayarak kitabın konusu ile ilgili daha kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Örneğin; vakaların yetkinliklerine, davranışlarına, tanımlarına, ve ilgili eylemlerine QR kodları aracığıyla ulaşabilirsiniz. Öte yandan kitaba vakalarıyla katılan “Vaka Mimarlarımız” ve kitap hakkında değerli görüşlerini paylaşan kişiler ile ilgili bilgileri de QR kod aracılığıyla görebilirsiniz. Ayrıca okuyucuların kitap hakkındaki teklif ve görüşlerini iletmesi, vaka yazmak isteyenlerin bu taleplerini aktarması da QR kod aracılığıyla mümkündür. Dolayısıyla bu kitap, içerdiği yetkinliklerle güdülenmeyi tetikleyen, basılı ama etkileşimli bir teknolojik kitaptır.

Kısacası bu kitap, dijital öğrenme ile aynı zamanda görsel duyularınıza hitap ediyor. Deneyimsel öğrenme özelliği ile uzun soluklu ve çok paydaşlı bir aracı sizlere sunuyor. Çalışanların, yöneticilerin ve yönetici olmayı hedefleyenlerin baş ucu kitabı olmayı hedefliyor. Canlı kitap olması ile de ülkemizde bir ilk olmanın haklı gururunu taşıyor.

Kitabın okunması ve okutulması Kurumsal Gelişim ve Büyüme yolculuğumuzda birlikte güç olmamızı sağlayacaktır.

Saygı ve Sevgilerimle;

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

ÖNCEKİ YAZIZekası Fazla Geldiği İçin Örgütlenemeyen Yurdum İnsanı...
SONRAKİ YAZIİkinci Nesilden Tarafıma İletilen Bir Mektup