Vakalarla Kurumsal Gelişim Eğitimi

Programın Amacı

Klasik eğitim ve gelişim sistemi, günümüzde yerini etkileşimli eğitim ve gelişim sistemine bırakmaktadır ve bırakmalıdır. Vaka temelli eğitim ve gelişim sisteminin en önemli özelliklerinden biri, teorik bilgileri iş hayatındaki yaşanmışlıklarla örerek katılımcıya iletmesidir. Bu noktadan hareketle, programdaki temel amaç kurumsal gelişimi temel alan en önemli 11 konuyu vaka analizi sistemiyle birleştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir. Bu eğitim kısaca iş yaşamınızda size rehber olacak, iş süreçlerinde yaşanmış 11 vaka ile kurumsal gelişimin kalbi 11 konuda kalıcı öğrenmeyi vadediyor.

Bu hususta katılımcılar;

 • Vakaları öğrenme hedefleri, tartışma soruları ve ilgili yetkinlikleri ile öğrenerek, ülkemiz işletmelerinde yaşanmış vakaların çözümlemesini yaparken vakanın ilgili konusunu da kavrama ve bütünleşik bilgiye sahip olma,
 • Ülkemizin kültürüne ve çalışma dinamiklerine uygun uluslararası düzeyde vaka yazabilme, analiz edebilme, tartışabilme yeteneği kazanarak vakaları içerdiği bilginin değerine ve uygunluğuna göre ayırabilme,
 • Alternatif çözüm önerileri ve görüşler aracılığıyla katılımcılığı, iletişim ve ilişki kurma, ikna etme yeteneklerini geliştirme,
 • Öğrenilen yeni tekniklerle problemleri belirleme, analiz etme, uygulanabilir eylem planlarını hazırlama ve uygulamaya alabilme,
 • Meydana gelen bir durum karşısında duruma ilişkin tanımlama, çözümleme ve gerçekçi öneri yapabilme yeteneği kazanma,
 • Takım çalışması, yöneticilik, yenilikçi olma, analitik düşünce, zaman ve stres yönetimi gibi konularda davranış temelli yetenek gelişimini sağlayacaklar.

Programın İçeriği

Programlar yaşamınıza dokunacak, yaşanmış vakalar ile katılımcıların etkileşimli öğrenme ve analiz etme becerilerini uygulamaya aktarabileceği şekilde tasarlanmıştır.

 • Kısaca Konu Anlatımı ve Genel Bilgisi
 • Vaka Nedir? Ne İşe Yarar?
 • Vaka Çözümleme Planı Nedir ve Vaka Nasıl Çözümlenir?
 • İlgili Konu ile İlişkilendirilmiş Ayrıntılı Vaka Çözümlemesi
 • Tartışma Soruları ile Çözümlemenin Pekiştirilmesi
 • Kurumsal Gelişim Değerleri ile Vakayı Eşleştirme

İlgili 11 Konu

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Tüm Konular

Vakaların Tamamı!

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Ve Nihayet! Kurumsal Gelişim Deyince

"Büyümeyi Yönetmek"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Veri Toplama, Analiz, Teşhis ve Müdahale

"WHR Arızası"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Çalışan Gelişimi Müdahaleleri

"Baypas Edilmek"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Kurumsal Aidiyet Kavramı Nasıl Anlamlandırılır?

"Biçilmiş Kaftan"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Müşteri Odaklılık ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

"Elde Patlayan Sipariş"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Ekip Gelişimi Müdahaleleri

"Namlızadeler"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Stratejik Planlama ve Koordinasyon

"Yürü Ya Kulum"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Stratejik ve Operasyonel Performans Yönetimi

"Çıkarlar Adaletin Katilidir"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Verimlilik ve Kalite Müdahaleleri

"Bazlamanın Kalitesi"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Yerinde Gözetim ve Kontrol

"Antika Mobilyalar"

aa kurumsal gelişim, vakalarla kurumsal gelişim, vaka çözümleme
Kurumsal Dönüşüm ve Değişim Yönetimi

"Terkedilmeyen Alışkanlıklar"

Kimler Katılabilir?
Tanımlama, çözümleme ve somut öneri getirebilme yeteneği kazanmak isteyen herkes.
Sertifika Alma Koşulları
Programa %80 oranında devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavdan ve vaka hazırlamada başarılı olan katılımcılara AA Kurumsal Gelişim tarafından sertifika verilecektir.
Eğitmenler
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR
Program Süresi
Saat 10:00 – 16:00 arasında
Program Kontenjanı
En az 12 en fazla 16 kişi