Stratejik ve Operasyonel Performans Yönetimi

Eğitimin Amacı

 • Performans ve verimlilik kavramlarını etkileşimli ortamda açıklayarak ortak dili oluşturmak,
 • Kurumsal gelişim ve büyümede başarıyı sağlayacak performans yönetim sürecini uygulama örnekleri ile öğrenmek,
 • Kurumsal stratejik boyutlar, amaçlar, stratejik hedefler ve iş hedeflerini ilişkilendirerek yapılandıracak sistem kurgusunu öğretmek ve katılımcıların uygulama becerisini artırmak.

Eğitim Kazanımları

 • Hedef temelli performans değerlendirme sistemi kurma becerisi,
 • Strateji ve operasyona yönelik performans göstergelerini boyut/amaca göre belirleme ve konumlandırılma becerisi,
 • Kariyer yönetim sürecinde yetkinlik ve performans ölçütlerini kullanabilme becerisi,
 • Davranış temelli yetkinlikleri ve eylemleri belirleme, ölçme ve değerlendirme becerisi,
 • Farklı sektör uygulamaları ve yaşanmış tecrübelere dayalı vakalar ile etkileşimli öğrenim.

Programın İçeriği

*Eğitimin Birinci Günü

 • Performans ve Verimlilik Yönetimi Kavramlarını Anlama
 • Performans Yönetimi ve Etki Alanları
 • Performans Yönetim Sistemi Kriterleri ve Kullanılan Temel Veriler
 • Katılımcı Performans Yönetim Süreci
  • Kurumsal Gelişim Boyutları ve Amaçlar
  • Kurumsal Stratejik Hedefler
  • İş Hedefleri
 • Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ve Aşamaları
  • Amaç ve Hedef Bileşenleri
  • Uygun Gösterge ve Hedef Atama Kriterleri
  • Olası Hataların Önüne Geçmek için Yapılması Gerekenler

*Eğitimin İkinci Günü

 • Yetkinlik Modelleme, İş Analizi – İş Aileleri; Davranış Temelli Yetkinlik Sözlüğü
  • Teknik Yetkinlik / Kilit Görev Değerlendirme Ölçeği
  • Performans / Davranış Temelli Yetkinlik Ölçeği
 • Performans Sözleşmesi – Uygulamadan Örnekler
 • Performans Yönetim Sürecinde Yapılması Gerekenler
  • Çalışanlara Düşen Görevler
  • Değerlendirilen Sorumlulukları
  • Değerlendirenin Sorumlulukları
  • Onaylayanın Sorumlulukları
  • Yetkilendirilmiş İş Birimlerinin Sorumlulukları
 • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
  • Amacı ve Kapsamı
  • Yöntemi ve Sonuçlandırılması
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve İtiraz
 • Potansiyel Değerlendirmesi ve Gelişim Planı

*Eğitimin Üçüncü Günü (1 hafta sonra)

 • Sektör Uygulama Örnekleri
 • Vakalar ile Etkileşimli Öğrenme
Kimler Katılabilir?
Performans yönetim sistemi uygulamalarını yaşanmış vakalar ile teorik temele dayalı olarak öğrenmek isteyenler.
Sertifika Alma Koşulları
Programa %80 oranında devam koşulunu sağlayan ve anlar / bilir / yapar düzeyine ulaşan katılımcılar AA Kurumsal Gelişim tarafından belgelendirilecektir.
Eğitmenler
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR ve onun yöneticiliğinde AA Kurumsal Gelişim ekibi
Program Süresi
Cuma ve Cumartesi günleri saat 09:00 – 17:00 arasında, üç gün süreli ve üç aşamalı, toplam 18 saat
Program Kontenjanı
En az 12 en fazla 16 kişi