Mobil Uygulamalı İş Etüdü

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, tarafımızdan geliştirilen mobil tabanlı programlarla İş Etüdü tekniklerini öğreterek, kurumlarında uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği

 • İş Etüdü Temel Kavramları
 • Akış Türlerini Sınıflandırma ve Tanımlama
 • Standart Zaman Kavramı ve Uygulamalar
 • Zaman Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Mobil Tabanlı Zaman Ölçümü Uygulaması
 • Dağılım Zamanı Ölçümü ve Değerlendirmesi
 • Mobil Tabanlı İş Örneklemesi Uygulaması
 • Standart Zaman Verilerini Belirleme
 • Standart Zamanların Kullanım Örnekleri
 • Eğitim Değerlendirmesi ve Yönlendirme

Eğitimin Faydaları

 • Süreç iyileştirme çalışmalarına etkinlik ve hız kazandırma
 • Norm Kadro çalışmaları için veri sağlama
 • Üretim, kapasite, maliyet planlama ve kontrol çalışmalarına veri tabanı oluşturma
 • Performans ve ücret sistemlerinin etken yönetimi için zaman verileri girdisi sağlama
 • Verimlilik ve kalite çalışmalarına standart zaman verileri sağlama
Kimler Katılabilir?
İş ve metot etüt edenler, süreç iyileştirme çalışmalarında görev alanlar, üretim, kapasite ve maliyet planlama çalışmalarını yürütenler, performans ve ücret sistemi yönetimi süreçlerinde çalışanlar, iş etüdü yöntem ve teknikleri konusunda kendisini geliştirmek isteyenler.
Sertifika Alma Koşulları
Eğitimin değerlendirilmesi ve etkileşimli ortamda yapılacak yönlendirmeler sonrasında katılımcılara AA Kurumsal Gelişim® Hizmetleri A.Ş. onaylı sertifika verilecektir.
Eğitmenler
AA Kurumsal Gelişim uzman ekibi
Program Süresi
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 09:00 – 17:00 arasında, üç gün süreli ve üç aşamalı, toplam 18 saat
Program Kontenjanı
En az 12 en fazla 16 kişi