Kurumsal Gelişim ve Büyüme Sertifika Programı

Programın İş Hayatınıza Katkısı

Ülkemizde kurumsal hafızalar kişilere bağlı kalmakta, kurumların geçmişte karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözümler kişilerin kurumdan ayrılması ile kaybolup gitmektedir. Oysaki bireyler gibi kurumları da bu günlere getiren geçmişleri ve daha doğrusu bu güne kadar gelirken karşılaştıkları uygulamalar ve sorunlardır.

Gelişim programımız sayesinde kurumsal gelişim ve büyüme bağlamında kendi kurumsal hafızanızı oluşturacak, kurum içerisinde dışarıya bağlı olmadan kendi uygulamacılarınızı ve eğitimcilerinizi hazırlama fırsatı bulacaksınız. Ayrıca tecrübe ederek fazla zaman kaybetme lüksüne sahip olmayan sizler için, gerçek yaşam koşullarını kıyaslayabilmek ve analiz edebilmek artık mümkün olacaktır. Farklı uygulama fazları ile kurumsal gelişim ve büyüme alanında gelişim sağlayacaksınız.

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar, iş hayatında karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali olan olaylara ne tarz çözümler üretebileceklerini öğrenecekler, farklı bölüm/birimlerin olaylara bakış açılarını anlayarak, yüksek düzeyde gelişim sağlayacaklardır.

Gelişim ve takip sürecimiz ile aşağıda verilen kazanımları elde edeceksiniz;

 1. Farkındalık ve gelişim programında öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme,
 2. Öğrenilen yeni tekniklerle problemleri belirleme, analiz etme, uygulanabilir eylem planlarını hazırlama ve uygulamaya alabilme yeteneklerinin gelişimi,
 3. Alternatif çözüm önerileri ve görüşler aracılığıyla katılımcılığı, iletişim ve ilişki kurma, ikna etme yeteneğinin gelişimi,
 4. İçerdiği bilgi değerine ve uygunluğuna göre vakaları ayırabilme ve kendi kurumsal vakalarınızı yazabilme,
 5. Takım çalışması, yöneticilik, yenilikçi olma, analitik düşünce, zaman ve stres yönetimi gibi konularda davranış temelli yetenek gelişimi,
 6. Meydana gelen bir durum karşısında duruma ilişkin tanımlama, çözümleme ve gerçekçi öneri yapabilme yeteneği kazanma,
 7. Kurumsal gelişim basamaklarında eksik olan noktaları saptama ve yeni yaklaşımlar konusunda gelişime yönelme.

Programın İçeriği

Program teorik ve uygulama kısımlarından oluşmakta olup, yerli ve yabancı yaşanmış vakalarla, akılda kalıcı ve eğitim alanların sonradan uygulamaya aktarabileceği şekilde tasarlanmıştır.

 1. Kurumsal Gelişim ve Büyüme Kavramı ile Ne anlıyoruz? Ne anlamalıyız?
 2. Kurumsal Gelişim Yönetim Eksenleri ve Uygulamaları
 3. Kurumsal Gelişim Yönetiminde Günümüz Etik Değerleri
 4. Kurumsal Gelişim Yönetiminde Sistem Modelleri ve Uygulama Aşamaları
 5. Kurumsal Gelişim Yönetiminde Veri Toplama ve Bilgiye Dönüştürme Süreci
 6. Kurumsal Gelişim Vakaları Tanımlama, Çözümleme ve Somut Öneri Getirme
 7. Kurumsal Gelişim Yönetiminde Müdahale Araçları
 8. Bireysel Gelişim Araçları ve Ölçümleme
 9. Ekip Gelişim Araçları ve Ölçümleme
 10. Kurumsal Gelişim Araçları ve Ölçümleme
 11. Çoklu Kurumsal Gelişim Yönlendirmeleri
 12. Kurumsal Gelişim ve Büyümenin Geleceği

Etkileşimli öğrenme ortamında gerçekleştirilecek program aşamalı olarak birey, ekip ve kurumsal gelişimi düzleminde stratejik yönlendirmeler ile farkındalık ve gelişim sağlayacaksınız. Eğitim içeriği katılımcıların çalıştığı sektöre, çalışma alanına ve pozisyonuna göre düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Ekip yöneticileri, iş yönetimine hazırlanan yüksek potansiyelli çalışanlar, kurumlarını geleceğe taşımak isteyen paydaşlar, kurumsal gelişim ve büyüme konularını etkileşimli öğrenme ortamı ile paylaşım yapmak ve yaşanmış vakaları çözümlemek isteyen çalışanlar.
Sertifika Alma Koşulları
Programa %80 oranında devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavdan ve vaka hazırlamada başarılı olan katılımcılara AA Kurumsal Gelişim tarafından sertifika verilecektir.
Eğitmenler
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR ve onun yöneticiliğinde AA Kurumsal Gelişim ekibi
Program Süresi
Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 – 16:00 arasında, üç ay süreli ve üç aşamalı, 6 hafta sonu, toplam 60 saat (12 gün)
Program Kontenjanı
En az 12 en fazla 16 kişi