İş'te Vakalarla Yetkinlik Eğitimi

Programın İş Hayatınıza Katkısı

Yetkinlik ölçümlerinde ne yöneticiler ne de çalışanlar mutlu olmuyor. Yetkinlik değerlendirmelerinin gerçekçi olmadığı sürekli vurgulanıyor. Aslında çok sayıda eylemin, olayın ve vakanın içindeyiz veya gözlemliyoruz.

Peki yaşadığımız olayları ve vakaları çözümleyebiliyor muyuz? Artık eylemleri davranışlar, davranışları da yetkinlikler altında belirleme becerimizi geliştirmek zor değil.

Yapılması gereken vaka analizleri ile etkileşimli eğitimler oluşturmaktır. Bu program performans yönetim sürecinde sağlıklı yetkinlik ölçüm uygulamalarını öğrenmenizi ve doğal bir beceri kazanmanızı sağlayacaktır. Çünkü, yaşama dokunmadan kalıcı öğrenme olmaz ve beceri gelişmez.


Programın İçeriği

Program yaşamınıza dokunacak, yaşanmış vakalar ile katılımcıların etkileşimli öğrenme ve analiz etme becerilerini uygulamaya aktarabileceği şekilde tasarlanmıştır.

  1. Kurumsal Gelişim Deyince Ne Anlıyoruz? Ne anlamalıyız?
  2. İş Hayatında Veri Toplama, Analiz, Teşhis ve Müdahale Nasıl Kullanılır?
  3. Vaka Çözümlemesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü ve Etik Değerler
  4. Vaka Tanımlama, Çözümleme ve Somut Öneri Getirme (2 Adet Vaka Çözümleme Uygulaması)
  5. Davranış ve Teknik Temelli Yetkinlik Deyince Ne Anlamalıyız ve Bilmemiz Gerekenler
  6. Sağlıklı Yetkinlik Ölçüm Becerisini Kazandırma (Ülkemizden Yaşanmış 20 Adet Vaka ile Uygulama Çalışmaları)
Kimler Katılabilir?
Tanımlama, çözümleme ve somut öneri getirebilme yeteneği kazanmak isteyen herkes.
Sertifika Alma Koşulları
Programa %80 oranında devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavdan ve vaka hazırlamada başarılı olan katılımcılara AA Kurumsal Gelişim tarafından sertifika verilecektir.
Eğitmenler
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR
Program Süresi
Saat 10:00 – 16:00 arasında
Program Kontenjanı
En az 12 en fazla 16 kişi