Sözleşme Yönetimi

kurumsal gelişim

Sözleşme hazırlama, uygulama, denetim ve analiz yapma süreçleri bütününü sözleşme yönetimi olarak adlandırmaktayız. Sözleşmeler ile işletmelerin ve kişilerin;

 • Risklerini azaltmayı,
 • Rekabet edici yönlerini arttırmayı,
 • Verimliliğini ve mali performansını yükseltmeyi,
 • Hareket etme gücünü arttırmayı amaçlıyoruz.

Sözleşme yönetimi; sözleşme hükümlerinin sözleşmenin muhteviyatındaki dengeleri bozmaması ve tarafların anlaşmasının bütün yönlerini bünyesinde barındırması gerekir. Bu da iyi bir eğitim, sıkı bir disiplin, dikkat ve azami özen gerektirmektedir.

Sözleşmenin mahiyetinde, çeşitli riskler ve fırsatlar bulunmaktadır. Bundan dolayı sözleşme yönetimini gerçekleştirmek için, çaba ve zaman sarf ederek, gerekli bilgi ve tecrübeye ulaşmalıyız. Bunun için öncelikle bir sözleşmenin olmazsa olmazlarını bilmek, sözleşme hazırlık safhasında, sözleşme yapıldığı ve imzalandığı sırada öncelikle bu hususlara dikkat etmek ve bu kurallara uymak durumundayız.

Sözleşme yönetiminde başarı için bilmemiz gereken birkaç konu;

 • Sözleşme yaparken, sözleşmenin diğer tarafının sözleşme yapmaya ehil olup olmadığı,
 • Sözleşme yaparken, sözleşmenin diğer tarafının bu sözleşmeyi imzalamaya ehliyeti, yetkisi veya hakkı olup olmadığı,
 • Bir sözleşme hazırlanırken ve imzalanırken tarafların sözleşmenin olmazsa olmazlarına uyup uymadığı,
 • Yapılan sözleşmenin yasal olarak geçerli olup olmadığı ve mevzuatın aradığı şekil şartlarına uygun olup olmadığı,
 • Yaptığınız sözleşmenin sizi ve muhatabınızı ne kadar bağladığı,
 • Sözleşme hükümlerine ifanın imkânsız olması halinde, sözleşme hükümlerinin yasaya, ahlâka, adaba aykırı olması, imkânsız veya hak kazandırmayan olup olmadığı,
 • İmzaladığınız sözleşmenin şartlarının sizin şartlarınıza veya ifa kabiliyetinize ne kadar uygun olduğu,
 • Sözleşme şartlarını sözleşmede belirtildiği şekilde yerine getirmediğinizde veya sözleşme ifa kurallarına uymadığınızda ne gibi zararlara uğrayacağınızdır.
kurumsal gelişim
ÜCRETSİZ, ÖZEL İÇERİK

Okumaya devam etmek ve uygulama örneklerini keşfetmek için kayıt oluşturabilirsiniz.

Sözleşme yapmanın önemini düşündürmeye yönelik birkaç örnek olay:

Uygulama Örneği 1:

Türk Patent Enstitüsü nezdinde ‘’Endüstriyel Tasarım Tescili’’ olan bir ürünü siz de üretmek ve satmak istiyorsunuz. Tescil sahibi firma ile görüştünüz, firma bu ürünü üretmeniz karşılığında sizden bir bedel istedi ve siz de kabul ederek bedeli ödediniz ve ürünü üretmeye ve satmaya başladınız. Bu sırada başka bir firma çıktı ve ürünü üretemeyeceğinizi ve satamayacağınızı, zira yurt dışında bir firmanın bu ürünü uluslararası bir tescil kuruluşunda Türk Patent Enstitüsünde tescilden çok önce tescil ettirmiş olduğunu ve Türkiye’de kullanım hakkının da kendisinde olduğunu iddia ve ispat etti ve Mahkeme kararı ile üretiminizi durdurdu. Ne yaparsınız? Zararınızı kimden ve nasıl karşılarsınız?

Uygulama Örneği 2:

Firmanıza gerekli olan ürünlerin tedariki ve tarafınıza teslimi hususunda başka bir şehirde veya ülkede bulunan bir tedarikçi firma ile anlaştınız. Ürün bedellerini de peşin olarak ödediniz. Ancak ürünler tarafınıza gönderilmedi, sorduğunuzda ürünleri sizin teslim almanız gerektiği, eğer teslim isterseniz nakliye ücreti ödemeniz gerektiği söylendi. Ne yaparsınız?

Uygulama Örneği 3:

Piyasada çok tutulan bir ürününüz var. Yurt dışına da açılmak istediniz ve yabancı bir firma ile ortaklık kuracaksınız. Ortak olacağınız firma yetkilileri tesislerinizi ve tüm çalışmalarınızı incelemek istedi. Siz de izin verdiniz. Bu firmanın elemanları geldi, firmanıza ait bütün işleyişi, ürün özelliklerini, tesisinize ait planları, müşteri portföyünüzü ve tüm gizli bilgilerinizi öğrendi. Daha sonra ortaklık gerçekleşmedi. Ancak bu yabancı firma kendisi sizin ürününüze muadil bir ürün üreterek piyasaya ve sizin müşterilerinize sizin fiyatlarınızın altında bir fiyatla arz etmeye başladı. Ne yaparsınız? Zararınızı nasıl telafi edersiniz?

Uygulama Örneği 4:

Tarım Bakanlığı iznine tabi gıda takviyesi veya Sağlık Bakanlığı iznine tabi kozmetik ürünler üretip satıyorsunuz. Ürünlerinizin dolumunu yaptırdığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. Piyasada bu işleri yapan firmalar ile ilgili bir arayış içine giriyorsunuz. Bu sırada bir firma gelerek sizin dolum işlerinizi önceki yerden daha uygun fiyata ve daha iyi şartlarda yapabileceğini belirtiyor. İş yaptığı yerlerle ilgili referanslar da getiriyor. Bu firmanın üretim tesislerini geziyorsunuz. Çalıştığı firmaları araştırıyorsunuz, sonunda bu firma ile çalışmaya karar veriyorsunuz ve anlaşarak dolum yaptırmaya ve piyasaya sürmeye başlıyorsunuz. Ancak bu arada yetkililerce bu fason üretim yapan firmanın sizin ürünlerinizi üretme ve dolum yapma izni ve yetkisi olmadığı gerekçesiyle ürünlerinizin satışı durduruluyor ve toplatılıyor. Bu olay basına ve medyaya da yansıyor, tüketici nezdinde imajınız da önemli zarar görüyor. Ne yaparsınız? Zararınızı kimden nasıl tazmin edersiniz?

Uygulama Örneği 5:

İnşaat taahhüt ve dekorasyon işleri yapmaktasınız. Bir firma gelerek binasına tadilat yaptırmak istediğini belirtti, sizden fiyat istedi ve anlaştınız. İstenilen imalatı eksiksiz yapmanıza rağmen, iş sahibi firma bir takım eksiklikler ve hatalı imalat olduğunu belirterek ödeme yapmaya yanaşmıyor. Ne yaparsınız? Alacağınızı tahsil zamanında nelerden faydalanırsınız?

Uygulama Örneği 6:

Müşterilerinizden bazıları ile cari hesap ilişkisi ile açık hesap çalışıyorsunuz, ancak aranızda ‘’Cari Hesap Sözleşmesi’’ bulunmamaktadır. Müşterilerinizden biri ödemelerini geciktirmeye başladı ve en sonunda vaat ettiği zamanda ödemesini yapmadı ve sizi zor duruma düşürdü. Aranızda cari hesap sözleşmesi olmadığı için fatura ve cari hesap dökümü ile mahkemede ihtiyati haciz kararı almanız mümkün olamıyor. İlamsız icra takibi yaptınız ve itiraz üzerine icra takibi durdu. Dava açmanız halinde karar almanız uzun bir süreç alacak. Bu durumda zararınız katlanarak artacak. Ne yapabilirsiniz?

Şunu unutmayalım ki yapacağınız sözleşmenin hukuki mahiyeti ve hukuki kuralları ile ilgili olarak sözleşme yönetimini iyi bilen bir hukuk danışmanından sözleşmenin mali hükümleri ve muhasebe yönü ile ilgili olarak sözleşme yönetimini iyi bilen bir mali uzmandan, teknik şartları ve edimler yönünden ise uzman teknokratlardan eğitim ve yardım alınması riskleri asgari sınırlara çekeceği gibi, fırsatları ve elde edilecek faydaları azami düzeye çıkartacaktır.

AA Kurumsal Gelişim olarak şirketleriniz kurumsallaşma sürecinde “yol kazalarını” önlemek adına sözleşme yönetiminin tüm süreçlerinde hizmetinizde olduğumuzu bilmenizi isteriz.

TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.