Maliyet Yönetimi

kurumsal gelişim

Ülkemizdeki çoğu üretim işletmesi öncelikle önce ürün tasarımını yapmakta daha sonra ise bu tasarımı üretiminden sorumlu mühendislere, nezaretçilere ve mali analistlere vermektedir. Ürün maliyeti, tasarımda belirlenen üretim süreçlerine ve malzemelere standart maliyet faktörlerini uygulayarak belirlenmektedir.

Bu durum çoğunlukla maliyetin pazar fiyatının üstünde kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ya üretim durdurulmakta ya da ürün pazara sürülmüşse hedeflenen kâr oranını sağlamada başarısızlık gözlenmektedir. İster tek ürün üreten işletmeler olsun isterse farklı ürün üreten işletmeler olsun muhasebe sistemlerinde ve mali tablolarında tahmini maliyete dayalı muhasebe sistemini kullanmak durumunda kalmaktadır.

Maliyet yönetiminde her bir ürün veya hizmet için kabul edilebilir temel iki maliyet sistemi vardır. İlk sistemde hem maliyet düşürme hem de maliyet kontrol fonksiyonları söz konusudur. İkinci sistemde ise sadece maliyet düşürme fonksiyonu söz konusudur. Ülkemizdeki işletmeler ağırlıklı olarak ikinci sisteme odaklanmaktadır.

İşletmelerin yalnız maliyet düşürme veya maliyet kontrolüne önem vermesi maliyet planlaması ve yönetimi açısından yetersiz kalmaktadır. Özellikle istikrarsız ekonomik büyümenin söz konusu olduğu ülkelerde tamamen anlamını yitirmektedir.

TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.