İş Süreçleri Yönetimi ve Denetimi

kurumsal gelişim

Günümüzün iş dünyasında işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak temel amaç olarak önümüzde duruyor. Peki, değer yaratan süreçlerin farkında mıyız? Değer yaratan süreçleri belirlemek için bir çabamız var mı? Bu bağlamda, cevap aranması gereken sorular;

 • Değer yaratan süreçler nasıl belirleniyor?
 • Öncelik sıralaması neye göre ve nasıl yapılıyor?
 • Ne ölçüde esnek, güvenilir ve etkin biçimde birbiriyle ilişkilendiriliyorlar?

Rekabet gücünün uzun vadede güvence altına alınabilmesi, ancak değer yaratan süreçlerin iyileştirilmesiyle mümkün olabilir. Süreç kavramı, birbiriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan ve girdileri çıktılara dönüştüren araç ve faaliyetler bütününü ifade eder.

AA Kurumsal Gelişim olarak süreç iyileştirme çalışmalarımızda;

 • Süreç Analizi: Süreçler sistemli olarak incelenir, ayrıştırılır ve tanımlanır.
 • Süreç Değerlendirme: Süreçler güçlü ve zayıf noktalarına göre değerlendirilir.
 • Süreç Düzenleme: Süreçler işletme amaçlarına göre biçimlendirilir.
 • Süreç Yöneltme: Süreçler birbirleriyle uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütülür ve geliştirilir.

Rekabet gücünüzü artırmak amaçlı süreç iyileştirme çalışmalarımızın hedefleri:

 • Verimliliğin arttırılması,
 • Maliyetlerin düşürülmesi,
 • Kalitenin iyileştirilmesi,
 • İşlerin insan ve performans odaklı olarak yeniden düzenlenmesidir.

AA Kurumsal Gelişim® olarak işletmelerinizdeki iş süreçlerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, iyileştirilmesi, standartlaştırılması ve hızlandırılması çalışmalarını sistematik ve metodik yöntemler ile yürütüyoruz.

 • İş Süreçlerinin İncelenmesi, Düzenlenmesi ve Kontrol Anahtarlarının Belirlenmesi
 • Süreç Zaman ve Maliyet Verilerinin Yönetimi
 • Süreç ve Birim Maliyet Analizi
 • Süreç Maliyetlerinin İyileştirilmesi
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon) ve Norm Kadro Hesabı
 • Süreç Verimliliğinin Değerlendirilmesi
 • İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 • İş Gücü Performans Yönetimi
 • Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme
kurumsal gelişim
TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.