Finansman ve Risk Yönetimi

kurumsal gelişim

İşletmelerde öz kaynak ve yabancı kaynak dağılımı mali sağlamlık açısından son derece önemlidir. Şirketler büyüyebilmek ve daha çok kar elde etmek için öz kaynakların haricinde borçlanmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkemizde şirketler ağırlıklı olarak bankacılık piyasasından borçlanmaktadır.

Şirketler borçlanırken yapılacak nakit akımları çerçevesinde ucuz maliyet ve vade unsurlarını dengeli bir şekilde ele almalıdır.

Şirketlerin borçlanması için şirket yöneticilerinin bankacılık sektörünün bakış açısına hakim olması ve bunun için de şirketin mali durumuna ilişkin mevcut durumun çok iyi analiz edilerek geleceğe ilişkin beklentilerin çok net olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Finansman ve Risk Yönetimi Danışmanlığı kapsamında hizmetlerimiz;

 • Daha karlı bir işletme için orta vadeli stratejik plan ve yıllık bütçenizi hazırlıyor ve revize ediyoruz.
 • Yurtiçi kredi derecelendirme kuruluşundan derecelendirme (rating) alınması çalışmalarınızı yapıyoruz.
 • Güçlü, zayıf ve geliştirilebilir (SWOT) faaliyetlerinizi ve geleceğe ilişkin olası fırsatları tespit ediyoruz.
 • Nakit akımlarınızı hazırlıyor ve finansman ihtiyacınızı tespit ediyoruz (taze para veya yeniden yapılandırma).
 • Borçlanma alternatiflerinizi analiz ediyoruz (vade, para birimi, sabit/ değişken faiz oranı).
 • İhracatçı şirketler için Eximbank kredi imkanlarını değerlendiriyoruz.

I. İşletme sermayesi finansmanı hizmetlerimiz;

 • Bankalar ve diğer finans kuruluşları(leasing, factoring) ile ilişkilerinizi yürütüyoruz (kredi başvurusu, vade, faiz, teminat vb. süreçler).
 • Katılım bankaları ile İslami finansman (murabaha vs.) imkanlarını değerlendiriyoruz.

II. Sabit Sermaye Yatırım Danışmanlığı kapsamında hizmetlerimiz;

 • Proje fizibilite raporu hazırlanması için destek veriyoruz.
 • Yurtdışı bankalar ve ihracat destek kurumları (export credit agency) ile temasları yürütüyoruz.
 • Gerek yurt içi gerekse yurt dışından makine ve ekipman tedarik ederken satıcı kredilerinin müzakeresini gerçekleştiriyoruz.
 • Türkçe ve İngilizce hukuksal dokümantasyonu hazırlanması ve müzakere edilmesinde destek veriyoruz.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Eximbank kredi imkânlarını araştırıyoruz.
kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

III. Risk Yönetimi Danışmanlık hizmetlerimiz;

a) Döviz Kuru Riski ve Faiz Oranı Riski

İhracatçı ve/veya ithalatçı firmalarda döviz kuru ve faiz oranındaki dalgalanmalardan (döviz kuru riski- piyasa riski) şirketlerin satış kârı tamamen yok olabilmektedir. Bunun nedeni ürün fiyatlaması yapılırken veya maliyet hesaplanırken kullanılan tahmini kurların gerçekte ürünün satıldığı veya girdinin tedarik edildiği döviz kurundan farklı olmasıdır.

Firmaların faiz oranı beklentilerine göre sabit faiz ve/veya değişken faiz ile yaptığı borçlanmaları yönetmesi mümkündür.

Bu riskleri yönetmek amacıyla bankacılık sisteminden kullanabileceğiniz Forward, Opsiyon, Swap gibi türev ürünü çeşit, tutar ve vadesi bazında belirleyebilmenizi sağlıyoruz.

b) İhracat Alacak Riski Yönetimi

Eximbank ihracat kredi sigortası imkânı sayesinde yeni pazarlara açılım yapabileceksiniz, mevcut pazarlarda payınızı artırabilecekseniz, ihracat alacaklarınız da garanti altında olacaktır.

IV. Ekonomik Parametrelerde Tahminler ve Analizler

Şirketlerin üretim ve satış planlamasında faiz oranı ve TL/$ ve €/$ döviz kurundaki beklentiler çok önemlidir. İhracatçı/ithalatçı firmalarda ise yurtdışı gelişmiş ekonomilerin para birimleri ve faiz oranlarındaki gelişmeler de önem arz etmektedir.

İlgilenen şirketlerle gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisindeki beklentilere ilişkin faiz oranı ve döviz kuru tahminlerimizi paylaşmakta ve sunumlar yapmaktayız.

TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.