Çalışan Önerileri Platformu

Çalışan önerileri platformu, kurumların maliyet tasarrufu elde etme veya işyeri verimliliğini, ürün ve müşteri hizmetleri kalitesini ya da çalışma koşullarını iyileştirme umuduyla çalışanlarından girdi talep etmek ve kullanmak için yaptıkları çeşitli çabaları kapsar.

Kurumlar, çalışanlarıyla güçlü bir gelecek inşa etmek için yeni fikirlere, verimli süreçlere, yenilikçi ürünlere, değerli hizmetlere ve daha etkili yollara ihtiyaçları olduğunun farkındadır.

Kurum çalışanlarının bilgi, deneyim ve fikirleri benzersiz değerli bir kaynağı temsil eder. Öneri sistemleri bu kaynağı kullanmanın gerekli ve faydalı bir yoludur.

Çalışan önerileri platformu daha geniş bir çalışma ortamının parçası olarak problem çözme ve karar alma süreçlerine çalışanların sistematik katılımını teşvik eden çok etkili bir yöntemdir.


Platformun Faydaları

Doğru işleyen bir öneri sistemi;

 • Çalışanların kendi işlerinin ötesine bakmasını ve sunulan önerilerde katılımcı olmasını sağlar.
 • Çalışanların fikirlerine değer verildiğini somut şekilde görebilmesine ortam ve imkân sunar.
 • Çalışanlarda doğruluk, açıklık ve güvenirlik hissiyatı oluşturarak çalışanlar arasında bağlılığı ve iş birliğini teşvik eder.
 • Çalışanlara şirket politikalarını ve kurum prosedürlerini belirlemede söz hakkı ve rol verir.

Platform ile neler yapılır?

 • Öneri platformu üzerinden öneriler kolayca toplanır.
 • Öneriler kapsam ve içerik açısından incelenir.
 • Bu aşamada listelenen öneriler çalışanların da beğenisine sunulur. Çalışanların bu bağlamda kendilerini yetkilendirilmiş ve değerli hissetmeleri önemlidir.
 • Listelenen önerilerin çalışanların beğenisine göre öncelik sırası oluşturulur.
 • Değerlendirmede uygunluk alan öneriler, kategorilere göre projelendirilir.
 • Projelendirilen öneriler kurumların ödül ve öneri yönetmenliği doğrultusunda ödüllendirilir.

Öneri platformunun anlık bilgi sağlayan paneli ile değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Raporlamaları kolayca yapabilirsiniz. Panel sayesinde izleyebileceğiniz bazı örnek metrikler ise şunlardır;

 • Toplam öneri sayısı; Gelen önerilerin sayısını görebilir, kurumunuzda kimlerin kendi işlerinin kapsamına veya ötesine de bakabildiğini görebilirsiniz.
 • Projelendirilen öneri oranı; Gelen önerilerin onay süreçleri sonrasında hangi oranda projelendirildiğini görebilirsiniz.
 • Ortak proje sayıları; Kurumunuzdaki sinerji ve iş birliği konularının etkisini saptayabilirsiniz.
 • Öneri zamanları; Çalışanlarınızın öneri oluşturma zamanlarını belirleyebilir, mesai saatleri dışında da kurumunuzu düşünüp düşünmediğini görebilirsiniz.
 • Beğenme Durumu; Çalışanların önerileri beğenme durumunu görebilir ve listeleyebilirsiniz.
 • Kategori dağılımı; Önerilerin hangi iş alanlarında yoğunlaştığını görebilirsiniz.
 • Yıllık ve aylık sayılar; Aylık ve toplam öneri sayısını geçmiş dönemlere göre karşılaştırabilirsiniz.

Platformun Teknolojik Yetenekleri

Her dijital ortamdan sorunsuz erişilebilen “Çalışan Önerileri Platformu” kullanıcılara uygulama benzeri olmayan bir deneyim sunmak için modern web yeteneklerini kullanmaktadır (Progressive Web Apps | PWA).

Sahip olduğu teknoloji sayesinde;

 • Tarayıcı bazlı çalışır, kullanıcıların bir kurulum yapması gerekmez. Böylece her kullanıcı kolayca çalıştırabilir.
 • Her platformda rahatlıkla çalışabilir. (Masaüstü, mobil, tablet ve hatta gelecek diğer teknolojiler).
 • Düşük bağlantı hızına sahip internet erişiminde de çalışabilir.
 • Mobil işletim sistemleri için geliştirilecek uygulama maliyetini tamamen ortadan kaldırır. Uygulama marketlerine bağımlılığı yoktur ve basit web kodlamaları ile her zaman güncel tutulabilir.